Dar Yapraklı Yabancı Otlarda Dayanıklılık Sorunu

Yabanciotlar

Kültür bitkilerinin üretim alanlarında çimlenip gelişimlerini sürdüren ve her yıl daha fazla üretim alanına yayılan dar yapraklı yabancı otlar her geçen yıl üretimi tehdit ediyor. Dar yapraklı yabancı otların kontrolünü sağlayacak kimyasallar, aktif maddeler kolay keşfedilmediği gibi elde var olan aktif maddelere karşı da direnç geliştirme mekanizması hız kazanmış durumdadır.

Kültür bitkilerinin üretim alanlarında çimlenip gelişimlerini sürdüren ve her yıl daha fazla üretim alanına yayılan dar yapraklı yabancı otlar her geçen yıl üretimi tehdit ediyor. Dar yapraklı yabancı otların kontrolünü sağlayacak kimyasallar, aktif maddeler kolay keşfedilmediği gibi elde var olan aktif maddelere karşı da direnç geliştirme mekanizması hız kazanmış durumdadır.

Dar yapraklı yabancı otların, üretim yapılan arazilerde yönetilebilmesi için elde olan kültürel mücadele ve mekanik mücadele tekniklerini birlikte kullanmak mücadeleyi kolaylaştıracaktır. Bu uygulamalardan sonra yapılacak olan kimyasal mücadele ile populasyonun azaltılması daha mümkün hale gelmektedir.

Bir arazide veya bir çiftlik arazisinde dar yapraklı yabancı otlarla mücadelede zorluk çekilmeye başlandıysa şu hususlara dikkat etmekte fayda vardır;

  • Üretim yapılan arazide münavebe ve ekim yapılan ürün çeşitliliği sorgulanmalıdır,
  • Arazide yapılan toprak işçiliği yüzeysel mi derin bir toprak işçiliği mi yapılıyor?
  • Yetiştirilen ürünlerde kullanılan aktif maddeler aynı mı? Çeşitlilik gösteriyor mu?
  • Yapılan herbisit uygulamalarında kullanılan ekipman, en iyi sonucu alabilmek için yeterli etkinliğe sahip mi?
     

Yukarıda soruların cevapları bize yabancı ot direnci oluşması hususunda fikir verebilmektedir. Bugün ve gelecekte hassas tarım teknolojileri bizlere tarımsal işlemlerin yapılması ve hedeflere daha kolay ulaşmak üzere yol göstermektedir. GPS sistemleri ve uydu görüntüleme sistemleri ile tarlanın haritası günümüzde çıkarılmaktadır. Bu hususta arazinin toprak yapısı, var olan yabancı ot popülasyonu, yıl bazında üretimde yapılan hatalar ve toprağın verimliliği, içeriği hakkında bilgi sahibi olmak ve arazinin yönetilmesi kolaylaşmaktadır. Bu teknoloji dar yapraklı yabancı ot kontrolünü kısmen çözmemize yardımcı olabilecek teknolojik bir yol.

Karaçim(Dayanıklı Karaçim), ingiliz çimi ve tavşan bıyığı gibi dar yapraklı yabancı otların buğday ve arpa tarlalarındaki populasyonu son yıllarda artmış bulunmaktadır. ALS direncinin yükseldiği son yıllarda bu aktif maddelerin yanına, direnci kırmak ve etkinliği arttırmak amacıyla yeni partnerler eklemek başarı şansını arttıracaktır.

Peki bu yabancı ot dayanıklılığı problemine karşı biz nasıl bir yol izlemeliyiz? Yabancı ot direncinin kırılması ve kültür bitkisinin ilk çıkışından itibaren bitki üzerinde oluşabilecek yabancı ot baskısını ortadan kaldırabilmek için kullanılacak çıkış öncesi(pre-emergence) herbisitler ile bu başarıyı kolayca yakalayabiliriz. İşte tam bu noktada karşımıza Defi 80 EC (Prosulfocarb) çıkmaktadır. Kültür bitkisi üzerinde kullanılacak çıkış öncesi(pre-emergence) bir herbisit üretim sezonunun devamında gelebilecek yabancı otlarla mücadele konusunda, çıkış sonrası(post-emergence) yapılan herbisit uygulamalarında başarı şansımızı arttırmaktadır. Prosulfocarb ’ın bu hususta  anahtar aktif madde olduğunu söyleyebiliriz. Bu aktif hedeflenen yabancı otlar üzerinde  farklı etki mekanizmasıyla kontrol sağlarken, direnç gösteren yabancı otların gelişimlerini engelleyerek ve yabancı otların hassaslaşmasına sebep olarak yapılacak olan çıkış sonrası(post-emergence) herbisit uygulamasının başarı şansını arttırmaktadır.

Prosulfocarb aktif maddesinin hububat alanlarında kullanılması ile dar yapraklı yabancı otlarla(özellikle dayanıklı karaçim) savaşımda kazanım en yüksek seviyelere çıkmaktadır. Aktif maddenin toprak profilinde kalıcı etkisi, farklı etki mekanizması ve tank karışımlarında aktivitesini sürdürerek mükemmel yabancı ot kontrolü sağlamaktadır.