İyi Büyüme Planımız

Yeni İyi Büyüme Planımız, sürdürülebilir tarım için atılmış bir adımdır. Bu plan, iklim değişikliğine ve biyolojik çeşitlilik kaybına karşı mücadeleyi üretimin geleceğinin merkezine koymaktadır.

Tarımın karbon ayak izini azaltmak ve çiftçilerin, iklim değişikliğinin neden olduğu zorlu hava koşullarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için 4 yeni global taahhütte bulunuyoruz. İnovasyonumuzu yönlendiren bu taahhütler, çiftçilerin ve toplumun koronavirüs pandemisinin devam eden etkilerinden sürdürülebilir bir şekilde kurtulmasına yardımcı olacaktır.

İklim değişikliği büyük bir tehdit ve çok geç olmadan harekete geçmemiz gerekiyor.

İklim değişikliğinin etkileri, dünyanın gıda değer zincirini sürdürmeye çalışan çiftçilerimiz için büyük sorunlar oluşturmaktadır.

Covid-19 pandemisi, tarım ekosisteminin kırılganlığını daha da vurgulayarak, üreticilerimizi eskisinden daha fazla zorladı.

İyi Büyüme Planımız, tarımı daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirerek bu zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlıyor.

2013 yılında İyi Büyüme Planını ilk başlattığımızda, tarımın ve işimizin sürdürülebilirliğini geliştirmek için büyük hedeflerimiz vardı. 2020 yılına kadar ulaşılması gereken altı zorlu hedef belirledik ve bunların çoğuna erkenden ulaştık.

Bunun sonucunda üreticilerimiz, tüketiciler ve hepimizin paylaştığı dünyamız için ölçülebilir faydalar elde ettik ve çok önemli sonuçlar aldık. Bunlar, planladığımız eylemleri şekillendirmemize yardımcı oldu.

Olağanüstü hava koşullarından ilk zarar görenler çiftçilerdir ve tarımın iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir rolü vardır.

İklim değişikliğinin etkilerini hem hafifletmek hem de bu şartlara uyum sağlamak için çiftçilerin yeni teknolojileri ve hizmetleri kullanmalarına yardımcı olmalıyız. Ipsos MORI ile yaptığımız son ankete göre, çiftçilerin %72'si iklim değişikliğinin önümüzdeki beş yıl içinde gıda üretimi üzerindeki etkisi konusunda endişeliler.

Yeni İyi Büyüme Planı kapsamında Syngenta, üreticilerimize çözümler sunmak için inovasyonlarını hızlandırıyor. Hedefimiz, 2025 yılına kadar sürdürülebilir tarımda 2 milyar dolarlık yatırım yapmak ve her yıl iki yeni sürdürülebilir teknoloji sunmaktır.

Ayrıca hem üretim alanlarında hem de operasyonlarımızda karbon nötr tarım için çaba göstereceğiz. Çiftçilere teknolojiler, hizmetler ve eğitim sağlayarak her yıl 3 milyon hektarlık kırsal arazide biyolojik çeşitliliği ve toprak sağlığını iyileştirmeye kararlıyız.

Ayrıca, Paris Anlaşması'nın hedeflerini desteklemek için operasyonlarımızın karbon yoğunluğunu 2030 yılına kadar %50 oranında azaltmayı taahhüt ediyoruz. Taahhüdümüz Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylanmıştır.

Bunun yanı sıra, her yıl 8 milyon çiftçimizi güvenli kullanım konusunda eğiterek ve tüm tedarik zincirimizde adil iş gücü için çabalayarak insanların güvenli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olma taahhüdümüzü yerine getiriyoruz.