Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, çiftçilerin daha az girdi ile daha fazla büyümesine yardımcı olan yenilikçi ürünler geliştirmekten, operasyonlarımızın etkisini kontrol etmeye kadar yaptığımız her şeyin bir parçasıdır.

Kısa, orta veya uzun vadede değer yaratmanın iş, sosyal ve çevresel performansın başarılı bir şekilde entegre edilmesine bağlı olduğuna inanıyoruz. İyi Büyüme Planımız ile kaynak verimliliğini artırmak, ekosistemleri canlandırmak ve kırsal toplulukları güçlendirmek için verdiğimiz taahhütlere karşı ilerleyişimizi takip ediyoruz. Ayrıca çalışanlarımızı geliştirmeye, çevresel ayak izimizi azaltmaya, sosyal sorumluluklarımızı artırmaya, gıda değer zincirinin sürdürülebilirliğini artırmaya ve sorumlu bir şekilde çalışmaya kararlıyız.

İyi Büyüme Planı

Çiftçilerimizin üretimlerini geliştirmelerine ve iklim değişikliği, toprak erozyonu ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi önemli sorunları çözmelerine yardımcı olmak için birçok paydaşımızla birlikte çalışıyoruz.

Yatırımlarımız ile çiftçilerin iklim değişikliğinden kaynaklanan artan tehditlere hazırlanmalarına ve bunlarla mücadele etmelerine yardımcı oluyoruz. Tarımın iklim değişikliğine etkisini azaltmak, sınırlama kapasitesinden yararlanmak ve gıda değer sisteminin sürdürülebilirliğine yardımcı olmak için teknolojik atılımlar sunuyoruz.

Ayrıca 2030 yılına kadar operasyonlarımızın karbon yoğunluğunu en az %50 oranında azaltacağız ve bu taahhüdümüz Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylanmıştır.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına nasıl katkıda bulunuyoruz?

İyi Büyüme Planımız, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını desteklemektedir. Planımız iki numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan Sıfır Açlık hedefine doğrudan katkıda bulunur ve diğer hedeflerin çoğunu önemli ölçüde destekler.

Gezegenimizi korumak için inovasyonlar

İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı ile mücadele etmek için daha iyi, daha güvenli çözümler bulmak amacıyla araştırmalarımızı hızlandırıyoruz.

Yatırımlarımız ile çiftçilerin iklim değişikliğinden kaynaklanan artan tehditlere hazırlanmalarına ve bunlarla mücadele etmelerine yardımcı oluyoruz. Tarımın iklim değişikliğine etkisini azaltmak, sınırlama kapasitesinden yararlanmak ve gıda değer sisteminin sürdürülebilirliğine yardımcı olmak için teknolojik atılımlar sunuyoruz.

Ayrıca 2030 yılına kadar operasyonlarımızın karbon yoğunluğunu en az %50 oranında azaltacağız ve bu taahhüdümüz Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylanmıştır.