Tarım ve İklim Değişikliği

Tarım ve İklim Değişikliği

İklim değişikliğinin tarımda meydana getirdiği zorlukların ve bunlarla mücadele için yapabileceğimiz katkıların farkındayız. Değişen iklim; mevsimleri, su mevcudiyetini, zararlıları ve mahsul verimliliğini etkiler ve çiftçilerin artan nüfus için daha iyi ve daha bol gıda üretimini zorlaştırır. Aynı zamanda değişen hava koşulları ve su kaynaklarının durumu kendi operasyonlarımızı da etkilemektedir.

2015 Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)'ni temel alarak, sera gazı emisyonlarını azaltma ve değişen iklime uyum sağlama çabalarında ülkeleri bir araya getiriyor. Tarım resmi olarak anlaşmanın bir parçası olmasa da, taraflar iklim değişikliğini hafifletme ve buna uyum sağlamada oynadığı stratejik rol konusunda hemfikirdir. Bu inançla, İyi Büyüme Planımızın bir parçası olarak karbon nötr tarım için çaba göstermeyi taahhüt ediyoruz.

Çiftçilerin daha güçlü olmalarına yardımcı oluyoruz

İklim değişikliğiyle mücadeleye olumlu katkıda bulunuyor, 
çiftçilerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarına ve değişen iklime uyum sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Ürünlerin araştırılmasına ve geliştirilmesine yatırım yapıyor, sürdürülebilir tarımsal uygulamaları yaygınlaştırıyor ve iklim değişikliğinin hem nedenlerine hem de etkilerine karşı tarımı güçlendiren teknolojiler sağlıyoruz.

Çiftçilerimizi üretimlerinde, girdilerini optimize etmelerine, toprak bazlı karbon emisyonlarını azaltmalarına ve değişen hava koşullarına karşı dayanıklı mahsuller üretmelerine yardımcı olan iklime-duyarlı akıllı tarım uygulamalarını benimsemelerini teşvik ediyoruz. Asgari miktarda toprak işleme, ürün rotasyonu ve kalıcı mahsul örtüsü stratejileriyle birleştirilmiş etkili besin yönetimi gibi uygulamalar, tarım alanlarını karbon yutaklarına dönüştürebilir ve atmosferden karbondioksitin çıkarılmasına yardımcı olabilir. Bilgiyi aktarmak ve sahada sonuçlara ulaşmak için üreticilerimiz ve gıda zincirindeki diğer paydaşlarla birlikte çalışıyoruz.

Kendi operasyonlarımızda emisyonları azaltıyoruz

Karbon nötr tarım için çaba gösterme taahhüdümüzün bir parçası olarak, operasyonlarımızın karbon yoğunluğunu 2030 yılına kadar en az %50 oranında azaltmayı da amaçlıyoruz. Bunu yapmak için üretim süreçlerimizin verimliliğini artırmaya, saha bazlı enerji tasarrufu programlarını uygulamaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya odaklanıyoruz.

Tedarik zincirimiz karbon ayak izimizin yaklaşık %90'ını oluşturuyor. 2030 karbon yoğunluğunu azaltma hedefimize ulaşmak ve karbon ayak izlerini azaltmak için bitki koruma ve tohum tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Tedarikçi sayımızın çok fazla olması nedeniyle, hepsiyle doğrudan ilişki kurup onları etkileyemiyoruz. Stratejimiz, en büyük etkiye sahip tedarikçileri belirlemek ve bunların gerçek etkilerini ve karbon azaltma stratejilerini anlamak için doğrudan bağlantı kurmaktır.

Kimyasal tedarik zincirimiz için, karbon hedefleri ve önlemleri hakkında bilgi talep etmek ve ürün, saha veya şirket düzeyinde karbon ayak izleri hakkında veri elde etmek için en önemli tedarik zinciri ortaklarımızla iletişim kuruyoruz. Ayrıca lojistik sağlayıcılarımızdan karbon verileri talep ediyor ve kullanıyoruz. Önemli dördüncü taraf lojistik (4PL) ortaklarının, Global Lojistik Emisyon Konseyi (GLEC) metodolojisini izleyerek işimizle ilişkili karbon ayak izini aylık olarak ölçmesini ve bize raporlamasını istiyoruz.

Tohum tedarik zincirimiz için, iyi tarım uygulamalarının kullanımına ilişkin gereklilikler, su yönetimi gibi uygulamalar konusunda eğitim verilmesi de dahil olmak üzere, üreticilerimizle olan düzenli ilişkimizin bir parçasıdır. Su yönetimi teknolojilerinin uygulanmasını genişletmeye ve ayrıca toprak bazlı karbon emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunan toprak sağlığı uygulamalarından yararlanarak üretim alanını artırmaya devam ediyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadele için ortaklıklarımız

Paydaşlarla işbirliği, yaptığımız işin merkezinde yer alır. Amacımız, STK'lar, iş dünyası, finans ve bağış kuruluşları, okullar ve üniversiteler arasındaki işbirliğinde değişikliği desteklemektir. Sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliği konularında sesimizi ilgili alanlara taşımak için önde gelen küresel kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz.

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCCD), İklime-Duyarlı Akıllı Tarım Uygulamaları için Küresel İttifak (GACSA) ve Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT) gibi kuruluşları ve ayrıca WBCSD'nin Ölçeklendirme Pozitif Tarımı  Tarımsal iklim inovasyonunu,  İklim için Tarım İnovasyonu Misyonu girişimi ve #ClimateShot programı gibi sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve dayanıklı gıda sistemlerini teşvik eden proje ve girişimleri destekliyoruz.