You are here

Şirketimiz hakkında

Syngenta, dünyada lider bir tarım kuruluşudur. Dünya bitki koruma pazarında lider olup, yüksek değerli ticari tohum pazarında üçüncü sıradadır. Syngenta’nın 90’ı aşkın ülkede 28.000’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket, yenilikçi araştırma ve teknoloji yoluyla sürdürülebilir tarıma katkıda bulunmaktadır. Syngenta, İsviçre (SYNN) ve New York (SYT) borsalarında işlem görmektedir.

Syngenta, 2000 yılında birleşmeler neticesinde kurulmuş olan bir şirket olsa da, bitkilerle olan deneyimimiz 150 yıldan da öncesine dayanmaktadır. Syngenta, bitkilerin dilinden anlar ve potansiyelini hayata geçirir. “Bitkideki Potansiyeli Hayata Geçirmek” şirketimizin amacıdır. Syngenta’da bu amacı gerçekleştirebilmek için dünyadaki tüm çalışanlarımız,  kendi yerel koşullarında edindikleri bilgi ve tecrübeleri paylaşarak daha iyiye ulaşmayı hedeflerler.

Syngenta, 2011 yılına kadar, iki ana kolda, Tohum ve Bitki Koruma alanlarında faaliyetlerini ayrı ayrı sürdürmüştür. S&G markası altında Sebze, NK markası altında Tarla Bitkileri (Ayçiçeği ve Mısır), Hilleshög markası altında Şeker Pancarı ve S&G Flowers markası altında da Çiçek tohumlarının pazarlaması yapılmıştır. 9 Şubat 2011 tarihi itibariyle tüm dünyada faaliyetini birleştirerek tek çatı altında yürütme kararı almıştır. 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren de firmamız tüm ülkelerde Tohum ve Bitki Koruma bölümleri çalışanları  ile  Syngenta olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Syngenta olarak amacımız ve önceliğimiz, siz değerli iş ortaklarımıza ihtiyacınız olan entegre ürün çözümlerini tohum ve bitki koruma tecrübelerimizi harmanlayarak en kaliteli ve en etkin şekilde sunmak ve yıllardır sürdürdüğümüz iş ortaklığı ve dostluğumuzu geliştirerek devam ettirmektir.