Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir Tarım, hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir.

Uygarlıkların başlangıcından bu yana yaşamın temel kaynağını oluşturan tarımsal üretim günümüzde önemli sorunlarla karşı karşıyadır.

Hızla büyüyen dünya nüfusu, her geçen gün daha çok besine ihtiyaç duymaktadır. Buna karşılık, ekilebilir alanların genişleme olanakları çok kısıtlıdır ve ancak doğal alanlar ile yabani hayat ortamlarının yok edilmesiyle elde edilmektedirler.

Bu durumda tarımsal üretimi artırmanın tek yolu birim alandan daha çok ürün alınması, yani verimin artırılmasıdır.

Ancak bu yönde yapılan çalışmalar ve uygulanan yöntemler bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Sık işleme nedeniyle toprağın verimliliği azalmakta, gübreleme ve bitki koruma amacıyla kullanılan kimyasallar, ürünü ve doğayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

21. yüzyılda, tarımda en büyük başarı; olumsuz çevre koşullarını azaltarak, istenilen üretim artışını gerçekleştirmek olacaktır. Bu yalnızca, tarımda sürdürülebilir yöntemlerin ve kalıcı çözümlerin uygulanması ile mümkün olabilir.

Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, Dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını ve dünya nüfusunun refahını geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir. Syngenta, bitki koruma pazarının önde gelen kuruluşlarından olmanın verdiği sorumlulukla, vizyonunu "tarımsal üretimde sürekliliğe ilişkin ilkeleri destekleyen ürünler ve hizmetler sunarak karlı bir şekilde büyümek" olarak belirlemiştir.

Dünyada araştırma geliştirme harcamalarına cirosundan en fazla payı ayıran şirket olarak, en düşük riskle en yüksek yararı sağlayan, verimli ve etkili çözümler üretmeyi hedefler.

Ürettiği çözümlerin çevre sorumluluğu bilinciyle kullanılması için tüm dünyada çeşitli çalışmalar ve projeler yürütür.