Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Syngenta Türkiye organizasyonun SGÇ yönetim sisteminin amacı;
• Piyasada, Pazarda  SGÇ lideri olmak
• Kazasız, zararsız ve hatta alarmsız işleri yürütmek
• Evde ve iş yerinde sağlıklı çalışanlar
• Çevreye zarar verme konusunda önceden önlem almak
• Çalışanlarımızı SGÇ elçisi yapmaktır.

Syngenta´nın SGÇ politikası;
Ürün geliştirme aşamasından, ürün kullanımına kadar tüm faaliyetlerin bilinçli ve sorumlu bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Bu politikanın temeli SGÇ performansındaki mükemmelliğe dayanır.

SGÇ´de mükemmeliğe ulaşmak için ;

Taahhütlerimiz;

  • İçinde bulunduğu toplumda SGÇ konusunda sürekli gelişimi taahhüt etme sorumluluğuna sahip bir şirket olmak,
  • Tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, 
  • Optimum doğal kaynak kullanımı ile çevre etkilerini minimum seviyede tutmak,
  • Yönetmeliklere, yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymak,
  • SGÇ bilincinin tüm faaliyetlere yayılmasını sağlamak, 
  • Çalışanları SGÇ konusunda bireysel sorumluluk almaya teşvik eden bir kültür geliştirmek,
  • SGÇ performansı konusunda açık iletişim sağlamak ve konuyla ilgilenenlerle diyalog içinde olmak,
  • Tüm kaza ve yaralanmaların önlenmesini hedeflemektedir.

SGÇ Politikası tüm idareciler tarafından benimsenir ve çalışanlar tarafından tüm faaliyetlerde uygulanır.

Emniyet
Syngenta, faaliyetlerinde firmanın ve çalışanların emniyetini sağlamak için gereken önlemleri kapsayan güvenlik programı uygulamaktadır. Teknik, organizasyonel, operasyonel önlemler, acil durum planları ile oluşturulan bu program, iç ve dış tehlikelere karşı; hırsızlık, sabotaj, suistimal, sağlık ve yaşam tehlikesi, seyahat güvenliği vb. alanlarda hazırlanan prosedür ve uygulamalarla sürdürülmektedir.

Eğitimler 
Syngenta Sağlık Güvenlik Çevre ve Emniyet eğitimlerine önem vermektedir. İş Güvenliği, Yangın Söndürme, Endüstriyel Sağlık, Çevre Koruma, Acil Durum Yönetimi, Emniyetli Sürüş Teknikleri vb. eğitimler şirket içi ve dışından uzman eğitmen kadrosu tarafından verilmektedir.