Yabancı Ot Tanılama | Syngenta Turkey

You are here

Share page with AddThis

Tarlanızdaki yabancı otları tanıyor musunuz?

Tek yıllık geniş yapraklı (dikotiledonlu

Geniş yapraklı, çiçekli bitki, ilk tohumdan çıkan yapraklar dikotiledondur. Tek...

Çok yıllık geniş yapraklı (dikotiledonlu

Geniş yapraklı, çiçekli bitki dikotiledondur (dikot). Çok yıllıktır. Geliştirme ve...

Tek ve çok yıllık dar yapraklı

Monokotiledon, bir tohumdan bir yaprak olarak çıkar. Otsu, tek yıllık veya çok...

Yabancı otları görünüşüne göre de filtreleyip tanımlayabilirsiniz

Hemen şimdi morfolojik, dış görünüş özelliklerinden yararlanarak kullanmaya başlayın.