Yabancı Ot Tanılama

Tek yıllık geniş yapraklı (dikotiledonlu) yabancı otlar

Geniş yapraklı, çiçekli bitki, ilk tohumdan çıkan yapraklar dikotiledondur. Tek

Çok yıllık geniş yapraklı (dikotiledonlu) yabancı otlar

Geniş yapraklı, çiçekli bitki dikotiledondur (dikot). Çok yıllıktır. Geliştirme ve

Tek ve çok yıllık dar yapraklı (monokotiledonlu) yabancı otlar

Monokotiledon, bir tohumdan bir yaprak olarak çıkar. Otsu, tek yıllık veya çok

Tarlanızdaki yabancı otları tanıyor musunuz?