You are here

The Good Growth Plan

The Good Growth Plan

Sürdürebilir Tarım ve Sorumluluklarımız

The Good Growth Plan - "tarımın geleceği için tahhaütler", Sygenta'nın küreselanlamda sürdürebilir tarım verimliliğinde radikal değişimi yönetebilmek amacıyla başlattığı, 2020 yılına kadar ulaşılması hedeflenen altı taahüdü içeren kapsamlı ve iddialı bir projedir.

Sygenta gezegenimizin yüzleşmek zorunda olduğu zorlukları çok uzun zamandır farkındadır: Giderek azalan kısıtlı kaynakların karşısında, hızla artan dünya nüfusu için gıda güvenliği sürdürebilir kılmak her geçen gün zorlaşmaktadır.

The Good Growth Plan -  "tarımın geleceği için taahhütler", doğal kaynakların verimini artırmaya yönelik, ekosistemleri canlandırma  ve kırsal toplulukları güçlendirme hedefinde spesifik, iddialı ve ölçülebilir taahhütlerden oluşmaktadır.

Good Growth Plan - 2020 yılına kadar olan taahhütlerimiz

 

 

Bir gezegen, Altı taahhüt.

Detaylar için tıklayınız