The Good Growth Plan| Syngenta Turkey

You are here

The Good Growth Plan

 

The Good Growth PlanSygenta The Good Growth Plan

 

Sürdürülebilir Tarım ve Sorumluluklarımız

The Good Growth Plan-  “tarımın geleceği için taahhütler", Syngenta’nın  küresel anlamda sürdürülebilir tarım verimliliğinde radikal değişimi yönetebilmek amacıyla başlattığı, 2020 yılına kadar ulaşılması hedeflenen altı taahhüdü içeren kapsamlı ve iddialı bir projedir.

Syngenta gezegenimizin yüzleşmek zorunda olduğu zorlukların çok uzun zamandır farkındadır: Giderek azalan kısıtlı kaynakların karşısında, hızla artan dünya nüfusu için gıda güvenliğini sürdürülebilir kılmak her geçen gün zorlaşmaktadır.

The Good Growth Plan-  “tarımın geleceği için taahhütler", doğal kaynakların verimini artırmaya yönelik, ekosistemleri canlandırma ve kırsal toplulukları güçlendirme hedefinde spesifik, iddialı ve ölçülebilir taahhütlerden oluşmaktadır.

The Good Growth Plan - 2020 yılına kadar olan taahhütlerimiz

Sygenta the Good Growth Plan

Bir gezegen, Altı taahhüt.

Daha fazlası için tıklayınız.