The Good Growth Plan

Sygenta The Good Growth Plan

İlk Syngenta İyi Büyüme  Planı, sürdürülebilirlik taahhütlerinde bulunma ve bu taahhütleri yerine getirme yönünde attığımız önemli bir adımdır; 14 milyon hektarlık ekilebilir alan kaybı önlenmiştir, 8 milyon hektarlık bir alanda biyolojik çeşitlilik güçlendirilmiştir ve tüm dünyada 42 milyondan fazla tarım işçisine ürünlerimizin güvenli kullanımına dair eğitim verilmiştir.

Plan sadece bir başlangıçtır.

İyi Üretim Planını ilk kez hazırladığımız dönemden bu yana karşılaştığımız zorluklar, fırsatlar ve beklentiler artmıştır.

En önemlisi, iklim değişikliği artık üreticileri çok daha fazla etkilemektedir. Bu yüzden, üreticilerin iklim değişikliği ile mücadelesine yardım etme kabiliyetimizi arttırmamız daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle, yeni İyi Büyüme Planımızı uygulamaya koymamızın tam zamanıdır. Bu plan, Syngenta Group için geçmişteki başarılarımızın üstüne inşa ettiğimiz daha büyük ve daha cesur bir plandır. Üreticilerimizi; çevre, ekonomi ve toplum arasında bir denge oluşturacak şekilde desteklememize yardım edecek bir plandır.


Yeni İyi Büyüme Planımızda, tarımın karbon ayak izini azaltmaya ve üreticilerin iklim değişikliğinin getirdiği aşırı hava olaylarıyla başa çıkmasına yardım etmeye yönelik önemli yeni taahhütlerimiz bulunmaktadır. Taahhüt ettiklerimiz:

Daha fazlası için tıklayınız.