Marul Mildiyösü ve Mücadele Yöntemleri

Tarimsal Hastaliklar

Dünyadaki tüm coğrafi bölgelerde, her mevsim yetiştirilen ve tüketilen bir sebze olan marul (Lactuca sativa) Asteraceae familyasında yer almaktadır ve pek çok çeşidi vardır. İnsan beslenmesinde önemli rolü olan ve sofraların vazgeçilmez bir unsuru olan marulun üretimini sınırlayan pek çok faktör bulunmaktadır. Fitopatolojik faktörler bunlar arasında en önde gelenlerdir. Marul hastalıklarından fungal bir etmen olan Bremia lactucae etmeninin neden olduğu marul mildiyösü hastalığı marul verimini sınırlayan en önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Marul mildiyösü, marul yetiştirilen hemen her bölgede görülen ve tüm marul çeşitlerini hastalandıran, önemli yaprak hastalıklarından birisidir. Şiddetli enfeksiyonlar olduğu durumlarda verim ve kalite değerleri önemli derecede düşmektedir. 

Tanımı ve yaşayışı 

Fungus, kışı hastalıklı yapraklar üzerinde oospor halinde geçirir. Uygun sıcaklık ve nemde çimlenir ve genç fidelere bulaşarak ilk enfeksiyonları meydana getirir.

Yaprak altında konidiospor örtüsünün oluşmasından sonra rüzgår ve diğer yollarla sağlam bitkilere taşınarak sekonder enfeksiyonlar gelişir. Bu konidiosporlar ıslak marul yaprağında 5 günde çimlenirler. Bulaşmalar 16 °C sıcaklık ve %70-80 orantılı nemde olur. Epidemi ise 18-20 °C sıcaklık ve %90-95 orantılı nemin bulunduğu koşullarda gerçekleşir.

Belirtileri, Ekonomik Önemi ve Yayılışı

Marul yapraklarında ilk belirtiler açık yeşil veya sarımtırak lekeler halinde görülür. Genellikle köşeli ve damarlarla çevrili olan bu lekeler daha sonra esmerleşir. Nemli havalarda bu kısımlar kararıp çürürler ve yaprağın alt yüzeyinde beyaz kül gibi bir konidiospor örtüsü oluşur. 

Marul mildiyösü özellikle marul fidelerinde zararlı olur. Tarlada genellikle marulların alt yapraklarında görülür. Ancak fazla serin ve nemli koşullarda üst yapraklara da geçerek marulların satış değerinin düşmesine neden olur. Epidemi durumunda bitkinin yaprakları ticari değerini kaybederek zarar yüzde yüze yaklaşır.

Marul Mildiyosu

Mücadele Yöntemleri

1) Kültürel Önlemler

  • Tohum sık ekilmemelidir. 

  • Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. 

  • Marul mildiyösü görülen fideler, hastalıklı yapraklar ve bitkiler sökülüp yok edilmelidir.

  • Bir yıl önce mildiyö görülen fideliğin yeri veya toprağı değiştirilmeli veya toprak dezenfekte edilmelidir.

  • Toprak analizi sonuçlarına göre gübre kullanılmalıdır. 

  • Tarlada sık dikimden kaçınılmalıdır.

2) Kimyasal Mücadele

Marul mildiyösünün kimyasal mücadelesinde kullanabileceğiniz Orondis ürünümüze ait detaylar aşağıda verilmiştir.

Orondis Logo

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Dozu

Son uygulama ile hasat arasındaki süre

Marul (Tarla)

Marul mildiyösü 
(Bremia lactucae)

100 ml da

3 gün

Marul (Sera)

Marul mildiyösü 
(Bremia lactucae)

100 ml/da

3 gün

 

Marul (Tarla ve Sera) – Marul Mildiyösü : Koşullara ve hastalık şiddetine göre 7-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Aynı üretim sezonunda 3'ten fazla uygulama yapılmamalıdır. 

Yazar

Seda Sahin
Seda Şahin
perm_identity
Ziraat Mühendisi