Vitalley

Ürün:
Karpuz Anacı
Tüketim Şekli:
Karpuz Aşı Anacı
Yetiştirme Dönemi:
İlkbahar - Sonbahar