Strong Tosa

Ürün:
Karpuz Anacı
Yetiştirme Dönemi:
İlkbahar - Sonbahar