İtalyan Çimi

LOLMU

Lolium multiflorum Lam.

Tek ve çok yıllık monokotiledonlu (dar yapraklı)

Familya:

Poaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Kıvrılmış vernasyonlu, silindirik yaprak kınlıdır. Yaprak kını genişliğinden 20-50 kez daha uzun ve tüysüz yapraklıdır.Başakçık ekseni dar ve mızraksı Kısa, kesik uçlu ve zarsı yakacıkları vardır. Kulakçıklar 4. yapraktan itibaren bulunur.

Olgun bitki

Bitki boyu: 40 ila 120 cm. Sespitoz (öbekler halinde) bir bitki ve tüysüzdür. Güçlü yukarı doğru büyüyen bir yabancı ottur. Bazende önce sürünücü gövdeli sonradan yukarıya doğru büyüyen biçimdedir. Yapraklar açık yeşil, düz, uzamış ve keskindir. Üst kısımda çok parlak bir yaprak ayası ve belirgin damarlar bulunur. Yaprak kını kırmızı antosiyaninlidir. Çiçek: Başak 20 ila 50 mm uzunluğunda, birçok mızraksı başakçıktan oluşmuş, yayılıcı ve çiçeklenme döneminde dik büyüyen yapıdadır. Her başakçıkta 10 ila 25 çiçek vardır. İç kavuz uzunluğuna eşit sırtlıdır. Meyve: Tohumlar tohum zarlı ve kapçığa sıkıca bağlanmıştır. Başakçık ekseni dar ve mızraksı bölümlüdür. İç kavuzun her zaman bir uçsal çıkıntısı vardır.

Etiketli Ürünlerimiz