Fusilade Forte - Herbisit | Syngenta Turkey

You are here

Share page with AddThis

Fusilade Forte

Last updated:
09.02.2022

Herbisit

Bitki Koruma

Aktif Madde: 
Formülasyon: 
EC (Emülsiyon Konsantre)

Birçok üründe ruhsatlı dar yapraklı yabancı ot ilacı.

Ruhsatlı olduğu ürünler; Bağ, Domates (tarla), Kanola (Kolza), Mercimek, Pamuk, Patates, Şekerpancarı ve Soğan.

Bağ'da ürünün ruhsatlı olduğu yabancı otlar: Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon), Kanyaş (Sorghum halepense)

Domates (Tarla)'te ürünün ruhsatlı olduğu yabancı otlar: Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kanola'da ürünün ruhsatlı olduğu yabancı otlar: İtalyan çimi (Lolium multiflorum), Kendi gelen buğday (Triticum spp.) 

Mercimek'te ürünün ruhsatlı olduğu yabancı otlar: Yabani yulaf (Avena fatua), Kısır yabani yulaf (Avena sterilis), Kendi gelen buğday (Triticum spp.)

Pamuk'ta ürünün ruhsatlı olduğu yabancı otlar: Kanyaş (Sorghum halepense)

Patates'te ürünün ruhsatlı olduğu yabancı otlar: Darıcan (Echinochloa crus-galli), Kanyaş (Sorghum halepense)

Şeker pancarı'nda ürünün ruhsatlı olduğu yabancı otlar: Kısır yabani yulaf (Avena sterilis), Kanyaş (Sorghum halepense)

Soğan'da ürünün ruhsatlı olduğu yabancı otlar:Darıcan (Echinochloa crus-galli) Kısır yabani yulaf (Avena sterilis), Kanyaş (Sorghum halepense)

Bağ

Domates (Tarla)

Kanola

Mercimek

Pamuk

Patates

Şeker Pancarı

Soğan