Colzor 540 EC - Herbisit | Syngenta Turkey

You are here

Share page with AddThis

Colzor 540 EC

Last updated:
07.03.2022

Herbisit

Bitki Koruma

Aktif Madde: 

Kanola (Kolza) yetiştiriciliğinde geniş & dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi kullanılabilecek 2 karışımlı başarılı herbisit! Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris) Sirken (Chenopodium album), Yabani Havuç (Daucus carota), Şahtere (Fumaria officinalis - Fumaria anatolica), Ballıbaba (Lamium amplexicaule), Delice - Karaçayır - Karaçim (Lolium perenne), Papatya (Matricaria chamomilla), Ortanca sinirotu (Plantago media), Kuş otu (Stellaria media), Turp (Raphanus sativus) ruhsatlı ürün. 

Kanola