Dialen Super 464 SL - Herbisit | Syngenta Turkey

You are here

Share page with AddThis

Dialen Super 464 SL

Last updated:
22.02.2022

Herbisit

Bitki Koruma

Aktif Madde: 
Formülasyon: 
SL (suda çözünebilir sıvı)

Buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot ilacı.

Arpa yetiştiriciliğinde ürünün ruhsatlı olduğu yabancı otlar: Capsella bursa-pastoris, (Çoban çantası), Centaurea depressa (Gökbaş), Cirsium arvense (Köygöçüren), Galium aparine (Dil kanatan), Raphanus raphanistrum (Yabani turp), Sinapis arvensis (Yabani hardal),Stellaria media (Kuş otu), Vicia sativa (Adi fiğ)

Buğday yetiştiriciliğinde ürünün ruhsatlı olduğu yabancı otlar: Centaurea depressa (Gökbaş), Cirsium arvense (Köygöçüren), Convolvulus arvensis (Tarla sarmaşığı), Convolvulus galacticus (Boz tarla sarmaşığı), Descurainia sophia (Uzun süpürge otu), Galium aparine (Dil kanatan), Galium tricornutum (Boynuzlu yoğurt otu), Lamium amplexicaule (Ballıbaba), Melilotus officinalis (Kokulu sarı yonca), Silybum marianum (Kangal), Sinapis arvensis (Yabani hardal), Vicia sativa (Adi fiğ)
 

 

Arpa

Buğday

Mısır