Ekol

Ürün:
Hıyar
Tüketim Şekli:
Turşuluk
Yetiştirme Dönemi:
Erken Bahar, Geç Güz