Orkestra

Ürün:
Hıyar
Tüketim Şekli:
Taze
Yetiştirme Dönemi:
Erken Bahar, Geç Güz