Boz Tarla Sarmaşığı Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı) | Syngenta Turkey

You are here

Share page with AddThis

Boz Tarla Sarmaşığı

Boz Tarla Sarmaşığı
Convolvulus galacticus

Çok yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Rizomlu, toprak üzerinde yatık gelişen bir bitkidir. Parlak kadifemsi tüylü, sarılıcı veya sürünücüdür. Yapraklar genişçe yumurta biçimli, uçta sivri çıkıntılı, tabanda kalpsidir. Yaprak kenarları dişli ve dalgalıdır. Çiçekler yaprak koltuklarında, tek veya kimoz çiçek durumlarında olup 2-4 çiçeklidir. Sepaller yumurtamsı, uç kısmı tepecikli ve yoğun tüylüdür. Çiçekler pembeden açık mora kadar değişen renklerde olup 25-35 mm boylarındadır.