Leaf Wall Area - Yaprak Duvar Alan

Tarim

Dikine büyüyen bitkilerin yeşil aksam ilaçlamalarında doz, her zaman için anlaşılması zor ve tartışılagelen bir kavram olmuştur. Tarla bitkileri, açık saha sebze gibi yatay gelişen bitkilerde genellikle sorun yoktur. Ülkemizde birim alan olarak dekar “da” kullanılmaktadır. Uygulama alanı bir duvar gibi, iki boyutlu alan olarak düşünülmektedir. Her ne kadar ilaçlamada kullanılan su hacmi değişse de birim alana uygulanan ilacın miktarı bellidir.

 


Bitki Koruma Ürünlerinde Doz İçin Yeni Kavram
"Leaf Wall Area - Yaprak Duvar Alan”

Dikine büyüyen bitkilerin yeşil aksam ilaçlamalarında doz, her zaman için anlaşılması zor ve tartışılagelen bir kavram olmuştur. Tarla bitkileri, açık saha sebze gibi yatay gelişen bitkilerde genellikle sorun yoktur. Ülkemizde birim alan olarak dekar “da” kullanılmaktadır. Uygulama alanı bir duvar gibi, iki boyutlu alan olarak düşünülmektedir. Her ne kadar ilaçlamada kullanılan su hacmi değişse de birim alana uygulanan ilacın miktarı bellidir.

Meyve ağaçları, bağ, sera sebzeleri gibi dikey gelişen bitkilerde doz kavramı biraz karışıktır. Ülkemizde bu tür ürünler için dozlar hektolitreye gram ya da mililitre olarak verilmektedir. Bu aslında bir konsantrasyondur, uygulanacak alan belli değildir. AB ülkelerinde bu sorunu aşmak için önce vegetatif döneme göre değişen doz sistemi uygulanmış son olarak da Leaf Wall Area (LWA) = Yaprak Duvar Alanı kavramı giderek ağırlık kazanmaya başlamıştır.

Meyve ağaçları, bağ, sera sebzeleri gibi dikey gelişen bitkilerde doz 100 litre su olarak verildiği için ilaçlama yapan uygulayıcının uygulama pratiğine bağlı olarak değişiklik gösterecek demektir. Hâlbuki günümüzde hem bitki koruma ürünlerinin neden olduğu rezidü miktarları açısından toplumda oluşan duyarlılık, hem de bitkisel ürünlerdeki rezidünün uluslararası ticarette artan önemi göz önüne alındığında dozun her koşulda net olması, her uygulayıcı için aynı anlama gelmesi gerekmektedir.

Aslında yatay ve dikey ilaçlama alanları arasında fark yoktur. Tarla ilaçlamalarında yer bir satıh olarak düşünülürse dikey gelişen bitkilerde de ilaçlanan yüzey duvar gibi bir satıh olarak düşünülebilir. Dolayısıyla LWA hesaplanarak yapılan ilaçlamalarda birim alana uygulanacak doz, uygulama aletine, uygulayıcıya göre değişiklik göstermeyecek demektir.

Ülkemizin sık sık yaşadığı rezidü nedeniyle ürünlerimizin geri dönmesi sorununun nedenlerinden biri de uygulama hatalarıdır. LWA bu hataları gidermede yardımcı olacağı gibi AB entegrasyon sürecinde aynı uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi de önemli bir adım olacaktır.