Danelik Mısır Yetiştiriciliğinde Son Sulama Zamanının Belirlenmesi

Misir Yetistiriciligi

Mısır yetiştiriciliğinde sezon boyunca verimi etkileyici önemli işlemlerin biri de son sulamanın gerçekleştirilmesidir. Bu işleme çok fazla sayıda etken faktör bulunmakla birlikte; toprağın su tutma kapasitesi, uygulanan toprak işleme şekli ve derinliği, bitki sıklığı, yetiştiriciliği yapılan çeşitin olgunluk süresi, agronomik ve fizyolojik özellikleri bunların başlıca olanlarındandır.


 

Mısır yetiştiriciliğinde sezon boyunca verimi etkileyici önemli işlemlerin biri de son sulamanın gerçekleştirilmesidir. Bu işleme çok fazla sayıda etken faktör bulunmakla birlikte; toprağın su tutma kapasitesi, uygulanan toprak işleme şekli ve derinliği, bitki sıklığı, yetiştiriciliği yapılan çeşitin olgunluk süresi, agronomik ve fizyolojik özellikleri bunların başlıca olanlarındandır.
 

Öyleki, yarı süt olum ve siyah nokta oluşumu arasındaki 13-18 günlük sürede, yapılacak hatalı sulama sonlandırması verimde %5-10 arası kayba yol açacaktır1.
 

Bu kayıpları bertaraf etmek ve erişilebilecek maksimum verimden kayıp yaşamamak adına, süt olum çizgisi danede yarıya geldikten sonra tarlada en az 13-18 gün yetecek su bulunmalıdır2.
 

Mısır koçanında yarıya inmiş süt çizgisi örneği:

Bu duğrultuda yukarıdaki faktörlerden en belirleyici olanlarından ilk olarak üreticilikte kullanılan tarlanın toprak yapısı ve bu toprak yapısının ne kadar su tatabileceği belirlenir.
 

Farklı toprak tiplerinin su tutma kapasiteleri3:

Daha sonra bitki hangi olum süreci içinde ise bu evrede tarladaki Evapotranspirasyon (evaporasyon ve transpirasyon kelimelerinin birleşmesinden oluşan, bitkinin su tüketimi ve buharlaşma ile birlikte su toplamıdır) miktarı hesaplanır.
 

Bitki olum aşamalarına göre haftalık toplam Evapotranspirasyon miktarları4:


 

                Böylelikle; tarlanın su tutma miktarı, toplam su tüketim miktarına bölünerek, ne kadar süre yeterli su bulunduğu ve sulama suyunun ne zaman sonlandırılacağına karar verilir.

                Üretim sezonunda sonlara geldiğimiz şu günlerde fayda katkısı bilinci içersinde tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat yılı diliyorum.

  1. https://www.ag.ndsu.edu (joel.ransom@ndsu.edu)
  2. https://www.farmprogress.com (elarson@pss.msstate.edu)
  3. https://www.agronomy.wisc.edu

Yazar