GIDA DEĞER ZİNCİRİ VE GLOBAL TRENDLER

Sürdürülebilirlik

Son yıllarda ticaretin daha liberal olması, küreselleşme, modernleşme ve diğer global eğilimler tarım ve gıda sistemlerinde önemli değişiklikler getirmiştir. Aslında, bu değişimler ve gelişimler nedeniyle, tarım sektörü bütünleşmiş bir değer zincirinin bir parçası durumuna gelmiştir.

Gıda Değer Zinciri Nedir ?

Bir gıda değer zinciri, gıda ürünlerinin üretilmesi için gerekli olan koordine edilmiş üretime ve katma değer oluşturan faaliyetlere katılan tüm paydaşlardan oluşmaktadır.

Tüm zincir boyunda karlılık, toplum için refah, doğal kaynakların ve tarımın sürdülebilirliği konularını dikkate alarak tarımsal hammaddelerin üretilmesi, bu hammadelerin gıda maddelerine dönüştürülerek son tüketicilere iletilmesi ve oluşan zararlı atıkların uygun şekillerde imha edilmesi süreçlerinde yer alan tüm tarımsal paydaşların karşılıklı etkileşimini ve faydasını benimseyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. 

Syngenta perspektifinden bakacak olursak da gıda değer zinciri – Food Value Chain en basit tabiri ile üretici, gıda işletmeleri ve Syngenta Group arasında herkes için fayda stratejisini benimseyen ve buna paralel iş geliştirmeleri ve girişimler yapılmasını hedefleyen bir iş birliği oluşumudur.

 

Gıda Değer Zinciri

Değer Zinciri ekibi kimdir?

Değer zinciri ekibi; Amerika, Çin, Latin Amerika, Kuzey Amerika, tüm Avrupa, Ortadoğu ve dünyanın pek çok önemli ülkesinde ortak olan yetiştiricilerden, bölgesel ve küresel Syngenta ekiplerine ve gıda şirketlerine kadar tüm tedarik zincirinde çalışan küresel bir ekiptir.

Gıda Değer Zinciri Neden Önemlidir?

Üretimin en başından, son tüketiciye kadar geçen tüm süreçlerin kontrollü, sürdürülebilir, doğaya ve insana saygılı şekilde ilerlemesini sağlayarak, gelişmesine katkıda bulunur.

Tarladan sofraya geçen tüm süreçler değer zinciri ekiplerinin kontrolündedir ve bu beraberinde; kalıntı yönetimi, doğru ilaç ve gübre kullanımı, uygun tarımsal metotların uygulanmasını da getirir.

Sürdürülebilir tarımın sağlanması ve üretilen ürünlerin son tüketiciye en güvenli ve kaliteli şekilde iletilmesi hedeflenmiştir.

Türkiye Gıda Değer Zinciri Örnekleri Nelerdir?

Syngenta açısında oldukça önem arz eden bir konu olan ‘Gıda Değer Zinciri’ süreçleri, bu kapsamda paralel çalışan ekiplerle birlikte; Syngenta'yı stratejik ortaklıklar yoluyla sürdürülebilir tarım çözümlerinin lider sağlayıcısı olarak konumlandırmak, şirketi mevcut ve gelecekteki pazar dinamiklerine ayak uyduran, yenilikçi iş modelleri ile desteklemek ve şirketin algısının pozitif olarak bir üst seviyeye taşınmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Syngenta Türkiye ekiplerinin yürüttüğü birkaç projeye yakından bakacak olursak:

Pepsico – Fritolay: 5000 hektar alanda üretim yapan önemli patates üreticisi Pepsico - Fritolay ile karşılıklı satış sözleşmesi gerçekleştirilmiş ve buna paralel olarak; iyi tarım uygulamaları desteği, ilaçlama teknikleri eğitimi, teknik ve satış desteği, baştan sona süreç takibi,  periyodik toplantılar ve görüşmeler, gelecek trendler paylaşımı – Syngenta gelecek portföyünün Pepsico ihtiyaçlarına göre dizaynı ve karşılıklı güven temeli yaratılarak geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir iş modeli ortaya çıkarılmıştır.

Bu aksiyonlarla birlikte Pepsico’nun uygulama yaptığı 5000 ha alanda Syngenta bitki koruma ürünleri kullanılmış ve ilaçlama programlarındaki yerlerini almışlardır.

Rewe : Global bir süpermarket olan Rewe için kalıntısız ve sürdürülebilir kiraz tedariği sağlanması adına teknik denemeler kurululmuş, endüstri toplantıları ve üretici ilaçlama programları hazırlanmıştır. Kiraz tarımını sürdürülebilir hale getirmek için gerekli bilgi alışverişinin yapılması adına yerel ve global toplantılar organize edilmiştir.

Bunların yanı sıra Doğa Tohumculuk, Kerevitaş, Atakey, Fine Food, Sanpa, Gömeç tohumculuk, Gedaş gibi 40’ a yakın büyük patates işletmesi; Zms tarım, Örnek Tarım, Seyda Ertuğ bahçeleri, Erikçi Gıda gibi 20’ye yakın büyük elma işletmesi ve Doluca Şarapçılık, Anadolu Etap gibi önemli büyük tarım işletmeleri ile doğrudan temas sağlanarak; sürdürülebilir tarım hedeflerinin paydaşlarımıza aktarılması, teknik bilgi paylaşımının sağlanması ve bu işletmelere Syngenta çözümlerinin doğrudan ve dolaylı satışlarının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Türkiye tarımı adına baştan sona kontrollü, kalıntı açısında güvenli, insan ve doğaya saygılı uygulamaların tatbiki ve kaliteli gıdaya kontrollü erişim sağlanması adına tüm aksiyonlar alınmıştır.

Dünya Gıda Değer Zinciri Örnekleri Nelerdir?

Genel olarak Syngenta Gıda Değer Zinciri kapsamında ülkemizde olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinde de; sürdürülebilir tarım, küresel ısınma, toprak sağlığı, doğru pestisit kullanımı, üretkenlik, kırsal refah, doğal kaynakların doğru kullanımı, karbon yönetimi gibi global anlamda kabul gören ve tartışılan konularda yine karşılıklı fayda strajisi kapsamında girişimler, işbirlikleri, toplantılar, organizasyonlara katılım ve destek sağlamaktadır.

Bazı ülkelerden kısaca alıntılamak gerekirse:

Vietnam

Pepsico – Syngenta iş birliği, Patates üretiminde sürdürülebilirlik ve iyi tarım uygulamaları.

Kolombiya

Kakao ve avakado üretiminin sürdürülebiliriği adına, iyi tarım uygulamaları ve doğru pestisit kullanımı hakkında projesel yaklaşım.

Amerika Birleşik Devletleri

Kellogs ile Pirinçte metan gazı üretimini azaltmak adına iş birliği.

Pirinç, Kellogg'un Rice Krispies ve Rice Krispies Treats gibi ikonik yiyeceklerinden bazılarının yıldız bileşenidir. Ancak pirinç tarımının atmosfere karbondioksitten 25 kat daha güçlü bir gaz olan metan saldığını biliyor muydunuz?

Bu nedenle, Kellogg'un Aşağı Mississippi Nehri Havzası pirinç çiftçileri, Regrow Ag ve Syngenta ile iklim pozitif uygulamaları uygulayarak iklim etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için beş yıllık bir ortaklık olan InGrained™ programını uygulamaya başladılar

Programın pilot yılı boyunca, çiftçiler 1.600 metrik tondan fazla sera gazı azaltımı elde etti- bu, bir yıl boyunca 345'ten fazla benzinli arabanın saldığı karbon gazına eşdeğer.

İtalya

Kellogs Syngenta biyolojik portföyü ile yakından ilgileniyor. İki yıldır bu alanda denemeler yürütülerek sonuçlar sıkı sıkı takip ediliyor ve ortak projeler yürütülmesi adına girişimler düzenleniyor.

Şili

Pepsico ile patateste sürdürülebilir çözümler başlığı altında deneme arazileri organize ediliyor. Ve sürdürülebilir tarıma destek, doğru pestisit kullanımı çalışmaları yürütülüyor.

İspanya

Yağlı tohumlar üretiminde yeşil anlaşma ve sürdürülebilirlik projeleri. Doğru tohum seçimi ve doğru tarım uygulamaları projeleri devam ediyor.

Meksika

Kellogs ile mısır sezonunda sürdürülebilir kaynak kullanımı ve bütünleşmiş zararlı yönetimi adına çiftçi ve işletmelere eğitimler düzenleniyor.

Çin

Modern Tarım platfomu kapsamında önemli üretici ve işletmelere; gıda değeri yönetimi zincirleri bilgisi, sürdürülebilir/yenileyici tarım ve iklim değişikliği başlıkları adı altında eğitimler, bilgilendirmeler ve projeler yürütülüyor.

Arjantin

Önemli makarna üretici Morinos del mundo ile doğru tohum seçimi, doğru tarım pratiklerinin uygulanması ve verime pozitif katkıların sağlanması adına projesel yaklaşımlar devam ediyor.

Tüm bunların yanı sıra pek çok farklı ülkede pek çok farklı proje ve girişim hali hazırda gelişmekte ve devam etmektedir.

Average: 5 (6 votes)