Yıllık Karabaş

STAAN

Stachys annua (L.) L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Lamiaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Kotiledon yaprakları elips şeklinde, uzun saplı, ve yuvarlak uçludur. İlk yapraklar elips şeklinde, küt dişli ve tüylü saplıdır.

Olgun bitki

Bitkinin tüm kısımları tüylüdür. Gövde kare şeklinde ve dik olarak büyüme eğilimindedir. Yapraklar: Elips şeklinde, uzamıştan mızraksıya değişen şekillerde, küt dişli ya da dişli ve saplıdır (sonradan uçlara doğru sapsız). Derin olarak damarlamıştır ve görünümü kırışıktır. Renkleri açık yeşil ve sarımsı olabilir. Çiçek durumu: Çiçekler farklı seviyelerdeki dalların ana ekseni üzerindeki yaprak koltuklarında halka şeklinde dizilmişlerdir ve seyrek başak biçimindedirler. Çiçekler oldukça büyük, beyaz renkli ve iki dudaklıdır. Alt dudaklar üç bölümlü ve kırmızı noktalıdır. Üst dudaklar ise küt dişlidir. Çiçek kısımlarının tümü tüylüdür. Meyve: Aken tipinde meyveleri vardır.