Venüs Tarağı

SCAPV

Scandix pecten-veneris L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Apiaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları saplı, çok dar ve uzundur (boyları genişliklerinin 10 katı kadar). Büyüklükleri şemsiye (umbel) kadardır ve kalıcıdırlar. Yapraklar tüysü bölmelidir (teleksi) ve görünümleri parlaktır.

Olgun bitki

Bitki boyu: 10 ila 40 cm. Bitkilerin yüzeyi kısa tüylüdür. Gövde sert, oluklu ve rasgele dağınık dallıdır. Yapraklar: Yapraklar oval, derin tüysü bölmeli, şeritsi loblara ayrılmış, sivri uçlu ve kaba kenarlıdır. Yaprak sapı kısa tüylü ve olukludur. Yaprak kını yaprak tabanında yer alır. Çiçek durumu; Beyaz çiçekler meyveden daha kısa olan 2-3 ışın üzerinde tekli şemsiyeler (umbel) üzerinde yer alır. Involucel (brakte topluluğu) 5 adet dik yada yayılıcı brakteden oluşmuş, geniş, iki yada üç bölmeli yada teleksi (tüysü bölmeli) nadiren düz kenarlıdır. Meyve: Dikdörtgensi-şeritsi aken şeklindeki meyveler çok sayıda ve tabandan çıkan iğneler üzerinde bulunur. Meyve kenarları kaba, 4 ila 6 cm uzunluğunda gagalıdır. Meyve sapçığı meyve dökülünceye kadar kalıcıdır.