Üç Sukuteni

BIDTR

Bidens tripartita L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Asteraceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Oldukça geniş ve elips şeklinde kotiledon yaprakları vardır. Yapraklar artan şekilde çentikli uçludur.

Olgun bitki

Bitki boyu: 20 ila 50 cm. Kırmızımsı dik gövdeli, yayılıcı dallı ve hemen hemen tüysüzdür. Yapraklar: Tüysüz, karşılıklı dizilmiş, kanatlı yaprak saplı ve çok dişli kenarlı yaprakları vardır. Üst yapraklar mızraksı segmentli üç bölümlüdür; terminal bölüm daha geniştir. Çiçek durumu: Sarı çiçeklerin tümü tüpsü, dik ve tek tektir ve kapitulalarda bulunur. Pulsu gülcükteki dış brakteler yapraksı, içteki brakteler daha kısa, oval-mızraksı, kuru zarsı ve kahverengi çizgilidir; çiçek tablası pulları şeritsi-dikdörtgensidir. Meyve: Düz, yassılaşmış, dikdörtgensi, açılarda dikenli sırtlı (bunlarla kumaşa tutunabilen); yeşilimsi kahverengi ve 5-6 mm uzunluğunda ve 2 ila 4 sırtlı meyveleri vardır.