Tüylü Kuş Fiği

VICVI

Vicia villosa Roth ssp. villosa

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Fabaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Kotiledonlar toprak altındadır.

Olgun bitki

Sürünücü büyüyen ya da destek bulduğunda sarılıcı olabilen ve 15 cm ila 1.2 m arasında büyüyebilen bir bitkidir. Bitkinin yüzeyi tüylü ya da yünsü özelliktedir. Yapraklar: Yaprak en fazla 10 çift yaprakçığın çift telek şeklinde dizilmesi ile oluşmuştur ve dallanabilen bir sülükle (tendril) ile son bulur. Kulakçıklar (stipul) farklı şekillerde, genellikle iki loblu, tüylü ve oval-mızraksı terminal lobludur. Çiçek durumu: Büyük çiçekler 10 dan fazla çiçek içeren yoğun demetler halindedir. Bayrak taç yaprak koyu mavi-leylak renkli, kulakçıklar daha açık renkli beyazımsıdır. Çanak yapraklar tabanda kamburludur. Meyve: Meyveler tüysüz, 20 ila 30 mm x 8-9 mm büyüklüğünde olup her birinde 2 ila 8 adet arası sayıda tohum vardır. Tohumlar hidrojen siyanit içerir.