Tarla Kök Boyası

SHRAR

Sherardia arvensis L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Rubiaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Kotiledonlar uzun kaşık şeklindedir. Yapraklar düz kenarlı, mızraksı ve belirgin uçludur.

Olgun bitki

Bitki boyu: 20 ila 40 cm. Bitki yeşil, tüylü ve zayıf köklüdür. Gövde dört köşeli, sürünücü, yayılıcı, zayıf, pürüzlü veya sert tüylüdür. Yapraklar: Yaprakların 6 sı birarada, oval ya da mızraksı, sivri uçlu ve çok pürüzlüdür. Çiçek durumu: Leylak-pembe den morumsuya kadar değişen renklerdeki çiçekler küçük uçsal başçıklarda yer alırlar. Bunlar tabanda birleşen ve etraflarının saran braktelidirler. Çanak yapraklar 6 adet biz biçimli derin dişli, dik görünümlü ve büyüyen biçimdedir. Taç yapraklar birbirinden ayrı ve geniş 4 lobdan oluşan uzun tüplü huni şeklinde ve 4 adet belirgin stamenlidir. Meyve: Kuru, ters yumurta biçimli, kıllı, birbirine yapışık 2 meyve yapraklı ve 3 adet kalıcı çanak yaprak dişlerini barındıran meyvelidir.