Tarla Kişnişi

SPRAR

Spergula arvensis L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Caryophyllaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları kısa (birkaç mm) ve dardır. Yapraklar düz kenarlı, uzun ve yuvarlak uçludur.

Olgun bitki

Bitki boyu: 10 ila 40 cm. Bitkinin üst kısmı genellikle zayıf görünümlü, gövde dik ya da yatıkdır. Gövde de boğumlar beyazımsı renkte ve şişkindir. Yapraklar; Uzun ipliksi görünümlü yaprakları vardır. Yapraklar, şeritsi, biz biçimli, parlak yeşil, içi boş ve boylu boyunca olukludur. Alt yapraklar rozet şeklinde dizilmiştir; üst yapraklar halka şeklinde çapraz dizilmiştir. Çiçek durumu: Küçük ve beyaz çiçekler çok belirgin olmayan talkım şeklinde dizilmiştir; kırılan meyve çiçek sapları üzerinde ince ve çanak yapraklardan daha uzundur. Çanak ve taç yapraklar yuvarlak-küt uçlu ve aynı büyüklüktedir; normal olarak 10 adet stamenleri vardır. Meyve: Kapsül meyveler oval şekilli ve çanak yaprakların arasından uzamışlardır. Kısmen yuvarlak tohumların çevresi belirgin şekilde bir halka ile sarılmıştır.