Tarla Akça Çiçeği

THLAR

Thlaspi arvense L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Brassicaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları uzun ve kaşık şeklindedir. Yapraklar düz kenarlı ve elipsten ovale kadar değişen şekillerdedir.

Olgun bitki

Bitki boyu: 20 ila 50 cm. Tüysüz bitki parlak yeşildir ve sarımsak gibi kokar. Dik olarak büyür, gövde köşeli, tek ya da üst kısımda dallanmıştır. Yapraklar: Alt yapraklar seyrek rozet şeklinde dizilmiş, tüysüz, düz, başlangıçta oval-yuvarlak şekilde ve saplıdır. Sonrasında yapraklar şeritsi oval şekli alır ve uçları aralıklı dişlerle çentiklenmiştir. Gövde yaprakları almaşık, oyuklu kenarlı, dişli, sapsız ve 2 belirgin kulakçıkla kavranmıştır. Çiçek durumu: Küçük beyaz çiçeklidir. Meyveler demetler üzerinde oluşur ve çiçek sapları birbirinden ayrıdır. Çanak yapraklar birbirine eşit, taç yapraklar daha büyüktür. Stamen flamentleri dişli değildir ve yassılaşmamıştır. Meyve: Meyve eni geniş ve silikula şeklindedir. Yuvarlak görünümlü, düz, çevresi geniş kanatlıdır. Meyvenin ucu dar ama derin çentiklidir. İçerisindeki her bölmede 5-6 adet üzeri çizgili tohum içerir.