Suriye Maydanozu

TOIAR

Torilis arvensis (Huds.) Link

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Apiaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları saplı, çok dar ve uzundur (boyları genişliklerinin 10 katı kadar). Tüysü bölmeli yaprakları vardır.

Olgun bitki

Bitki boyu: 20 ila 50 cm. Gövde dik görünümlü, birbirinden ayrık dallı ve üzeri yönü aşağıya doğru bakan kaba tüylerle kaplıdır. Yapraklar: Alt yapraklar rozet şeklinde dizilmiş, yeşil veya grimsi-yeşil renktedir. Üst yapraklar en ucundaki yaprak lobu biraz uzunca ve üç köşelidir. Çiçek durumu: Çiçekler beyaz veya pembemsi renkte ve şemsiyelerde bulunur. Şemsiyelerin dışında bulunan çiçekler daha büyük, daha ışınsal ve yumurtalıklarına eşit büyüklüktedir. En uçtaki şemsiyeler zayıf, uzun saplı, düz ve 3 ila 8 adet ışın içerir. Işınların üzeri pürüzlüdür. Çiçeklerde pulsu gülcük (involukrum) yoktur ya da 1 ya da 2 adet kısa brakte vardır. İnvolusel şeritsi braktelidir. Boyuncuktan uzaklaşmış ve tabanı tüylüdür. Meyve: Meyve tipi akendir. Akenler yumurta biçimli, uca doğru şişkin, üzerleri düz dikenli ve hemen hemen çaplarına eşit büyüklüktedir. Meyve sapçığı meyve olgunlaşıp dökülünceye kadar kalıcıdır. Meyveler olgunlaştıklarında siyahımsı demetler halinde, yuvarlak ve birbirlerinden ayrıdırlar.