Su Biberi

POLHY

Polygonum hydropiper L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Polygonaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Kotiledonlar kısa saplıdır. İlk yapraklar oval sonrakiler ise mızraksıdır.

Olgun bitki

Tüysüz bir bitkidir, 30 cm den 1 metreye kadar büyüyebilir. Yapraklar; Yapraklar düz kenarlı, kıvrılmış bazen de dalgalı kenarlıdır. Bitki tüysüz, boğum kını (okrea) kirpiklidir. Bitkinin tüm gelişme dönamlerinde yapraklar üzerinde siyah bir benek bulunur. Çiçek durumu: İnce uzun, seyrek ve kıvrık başaklar, küçük beyazımsı farklı renkli çiçeklidir. Meyve: Kahverenkli akendir.