Sarmaşık Çoban Değneği

POLCO

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, ex Polygonum convolvulus

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Polygonaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları elips şeklinden ovale kadar değişen şekillerde uç kısımda yuvarlak ve az çok kısa saplıdır.

Olgun bitki

Bitki gövdesi 20 ila 100 cm, yapraklar almaşık dizilimli, zayıf, sürünücü gövdeli ya da sarılıcıdırlar. Böylelikle bir destek üzerine sarılmaları mümkündür. Bitki cılız ana köklüdür. Yapraklar: Yapraklar ucunda bir noktaya doğru dönen üçgen şeklindedir. Çentikli tabanı dışa bakan iki lobla sona eren şekildedir. Yaprağın altındaki damarlar yükseltilmiş gibidir; kısa ve kesik uçlu boğum kını bulunur. Çiçek durumu: Beyazımsı çiçekler zayıf demetler halinde gruplaşmıştır. Meyve: Siyah ve köşeli meyvesi vardır. Tohumlar çiçek örtüsü segmentlerinin arta kalan kahverengi kısmı içerisinde bulunur.