Sarıot

Boreava orientalis

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Etiketli Ürünlerimiz

Sarıot tek yıllık, 30–90 cm boyunda, 5–10 dalla tacı genişleyen, etli geniş yaprakları olan bir yabancı ottur. Tohumları dormant olduğundan yıllarca toprakta çimlenmeden kalabilmektedir. Gövdesi mavimsi yeşil renklidir. Gövdede 2 ile 10 adet arası dal görülebilir. Yaprakları mumlu bir tabaka ile örtülü ve etlidir. Kenarları düz ve uca doğru sivrilir. Tabanda sapa sarılmış durumdadır. Alt yapraklar üst yapraklara göre daha geniş ve ovaldir.Çiçekler bileşik salkım olup, taç yapraklar açık sarı ve 4-5 mm uzunluktadır. Meyveler kabuklu ceviz formunda ve üzerinde çıkıntılar bulunur. Tek tohumludur. Bitki boyu ve tohum sayısı bakımından bireyler arasında büyük varyasyon bulunmaktadır. Buğday tarlaları içerisindeki Sarı ot bitki boyu ortalama 58 cm olup, yaklaşık 290 adet tohum vermektedir.