Pelinimsi Zargan

AMBEL

Ambrosia artemisiifolia L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Asteraceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Etli kotiledon yaprakları, kaşık şeklinde uzamış, yuvarlak uçlu ve 3-4 mm genişliğindedir. Yaprak ayası sapa doğru incelir. Yapraklar dişli kenarlı yada aralarında eşit olmayan boşluk olan lobludur; orta damar kanatlıdır.

Olgun bitki

Bitki boyu: 30 ila 100 cm. Bölünmüş gövdenin özellikle tepesi yayılıcı tüylüdür. Yapraklar: Alt yapraklar normal olarak 3 loblu, sonradan gelen yapraklar sayısız tüylü lobludur. Karşılıklı yapraklar sürünücü tüylü, kısa saplı, oval-teleksi ve her iki tarafında 2-3 mızraksı yapılıdır ve lobların kenarları dişlidir. Çiçek durumu; Dioik bir bitkidir. Çok sayıda küçük ve açık sarı renkli çiçekler tek eşeyli başçıklar üzerinde bulunur. Erkek çiçekler yarı küresel biçimli, çok yoğun ve uçsal salkımlar üzerinde bulunur. Daha az sayıdaki dişi çiçek başçıkları üst yaprakların koltuklarında bulunur. Her başçık 10 ila 15 çiçekten oluşur. Meyve: Küçük 4 -5 mm uzunluğunda, genişliğinden daha uzun, silindirik, hemen hemen düz ve tepesinde 5-6 adet belirgin boynuz gibi çıkıntısı olan meyvelerdir.