Melez Horoz İbiği

AMACH

Amaranthus hybridus L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Amaranthaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Kotiledon yapraklar elips şeklinde, uçları tokmak ucu gibi yuvarlak, az çok sapları vardır. Alt kısmı morumsu kırmızı renklidir. İlk yapraklar tek tek ve elipsten ovale değişen şekilde düz kenarlıdır.

Olgun bitki

Bitki 1 metreye kadar büyüyebilir. Dik gövde iyi dallanmış, hemen hemen tüysüz ve boyuna kırmızımsı izler taşır. Yapraklar: Düz kenarlı yapraklar oval, prizmatik hemen hemen tüysüzdür. Yaprak ayası hafif girintili bir sivri uçla sonlanır. Çiçek durumu: Çiçek kümesi uzamış, başaksı ve genellikle dallanmıştır. Sivri uçlu brakteler sert ve dikensidir. Çiçek örtüsü 5 adet dikdörtgensi, şeritsi ve sivri uçlu parçadan oluşmuştur. Meyve: Meyveler olgunlaşmada açınımlı, uzun ve eğridir.