Küçük Çiçekli Turna Gagası Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı) | Syngenta Turkey

You are here

Share page with AddThis

Küçük Çiçekli Turna Gagası

Küçük Çiçekli Turna Gagası

GERPU

Geranium pusillum L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya

Geraniaceae
Zarar Yapma Potansiyeli

++