Küçük Çiçekli Turna Gagası Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı) | Syngenta Turkey

You are here

Share page with AddThis

Küçük Çiçekli Turna Gagası

Küçük Çiçekli Turna Gagası

GERPU

Geranium pusillum L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

SEGMENT

Geraniaceae
Harmfulness

++