Kırmızı Köklü Horoz İbiği, Kızıl Bacak

AMARE

Amaranthus retroflexus L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Amaranthaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları elips şeklinde, tokmak ucu gibi yuvarlak ve az çok saplıdır. Yaprağın altı morumsu kırmızı renklidir. Yapraklar elipsten ovale kadar değişen şekillerde ve düz kenarlıdır.

Olgun bitki

Bitki 1 metreden fazla büyüyebilir. Gövde dik, bitki tabanından çok dallı, çok tüylü ve şeritsi beyaz renklidir. Yapraklar: Oval ve belirgin tüylü saplı, koyu yeşil renkli, önce karşılıklı sonrasında almaşık dizilimli yaprakları vardır. Yaprak kınının ucu sivridir. Yaprak kenarları hafif dalgalıdır. Çiçek durumu: Çiçekler sarımsı-yeşil renkli uzun başakların üzerinde gruplanmıştır. Birkaç tanesi yaprak koltuklarının tabanında birbirine yakınlaşmış olarak bulunur. Çiçek örtüsü 5 mızraksı-kaşıksı biçimli ve ucu derin girintili parçadan oluşmuştur. Meyve: Meyve bir bölme ile açınımlıdır.

Etiketli Ürünlerimiz