Kırmızı Kazayağı

CHEPO

Chenopodium polyspermum L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Chenopodiaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Spatula şeklinde kotiledon yaprakları bulunur. Yapraklar düz kenarlı, elipsten ovale kadar değişen şekillerdedir.

Olgun bitki

Bitki boyu: 30 ila 80 cm. Köşeli gövdeli, çoğunlukla kırmızımsı renkli ve çok dallı bir bitkidir. Yapraklar: Alt yapraklar karşılıklı, sonradan gelenler almaşık dizilimlidir. Yapraklar sarımsı zeytin yeşili rengindedir. Gövde yaprakları saplı, düz kenarlı, çok nadiren 1-2 dişli, oval şekilli, uzun ve keskindir. Yaprakların kenarında belirgin bir kırmızı çizgi vardır. Çiçekler küçük, düz kenarlı, mızraksı ya da eliptik ve sivri çıkıntılıdır. Çiçek durumu: Küçük çiçeklerin taç yaprakları yoktur. Yeşil ya da pembe renkli, demetler halindedirler. Demetler bir araya gelerek uzun ve bileşik gruplar halini almıştır. Omurgasız çanak yapraklar meyve üzerinde kalıcıdır. Meyve: Önce pembe sonra koyu kırmızı renkli meyveleri vardır.