Karaman Kimyonu

AMIMA

Ammi majus L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Apiaceae

Genç bitki

Kotiledon yaprakları çok dar ve uzundur (boyları genişliklerinin 10 katı kadar). Yapraklar yuvarlak ve aralıklı dişlidir.

Olgun bitki

Bitki boyu: 30 ila 100 cm. Gövde belirgin oluklu, tek ve tepede dallanmıştır. Yapraklar: Alt yapraklar bölünmüş, teleksi, parlak, açık yeşil gölgeli ve rozet şeklinde yerleşmişlerdir. Sonraki gelen yapraklar saplıdır; gövde yaprakları çok kısa saplı yada sapsızdır. Üst yapraklar mızraksı bölümlü ve belirgin dişli kenarlıdır. Çiçek durumu; Beyaz çiçekler çentikli taç yapraklıdır. 20 ila 30 adet ışından oluşmuş şemsiyeleri (umbel) vardır. Pulsu gülcük (involukrum) çok sayıda brakteden oluşmuştur. Her brakte 3 ila 5 çok dar ve çok uzamış şeritlerden oluşmuştur. Meyve: Aken tipi meyveler yumurta şeklinde ve 1.5-2 mm büyüklüğündedir. Meyve üzerinde bulunan omurgalar çok belirgin ancak düzenli değildir. Bunların ikisi kısa merikarp, disk şeklindeki stylopodium (boyuncuk tabanındaki şişkin kısım) ve 2 adet kıvrık ayrı boyuncuktur.