İtdolanbacı

SIYAN

Sicyos angulatus L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Cucurbitaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Büyük ve yuvarlak kotiledonludur.

Olgun bitki

Dallanmış sülükleri (tendril) sayesinde çok iyi sarılıcı özelliği olan ve çok gelişmiş bitkiler. Yapraklar: Büyük ve köşeli yaprakları bulunur.