İran Yavşan Otu

VERPE

Veronica persica Poir.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Scrophulariaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Kesik uçlu ve üç köşeli kotiledon yaprakları vardır. Yapraklar tek, elips-oval şekillerde, belirgin şekilde dişlidir.

Olgun bitki

Gövde 10 ila 40 cm ye kadar büyüyebilir, yatık gövdeli, yaygın habituslu, dallı ve sık tüylüdür. Yapraklar: Alt yapraklar karşılıklı, sonrakiler almaşık dizilimlidir. Yapraklar oval, geniş ve büyük dişlidir; yaprak tabanı yürek şeklinde, seyrek tüylü ve kısa yaprak saplıdır. Çiçek durumu: Çiçekler gök mavisi renkte, geniş (9 ila 14 mm çapında); alttaki taç yapraklar genellikle beyaz renklidir. Çiçekler yapraktan 1 ila 3 kez daha uzun olan ve kıvırcık tüyleri bulunan saplar üzerinde yaprak koltuklarında bulunur. Meyve: Meyve yassılaşmış, kısa tüylü, ağsı, belirgin omurgalı ve 7 mm genişliğindedir. Her lobta 4 ila 8 adet tohum bulunur.