İmam Pamuğu

ABUTH

Abutilon theophrasti Medik.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Malvaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Oval şekilli kotiledon yapraklı, tabanı yürek şekilli ve tüysüzdür. Yaprakların tabanı yürek şeklinde ve kenarları küt dişlidir.

Olgun bitki

Bitki boyu: 50 ila 200 cm. Dik, ince kısa tüylü (havlı) ve normal olarak dallanmamıştır. Yapraklar yumuşak tüylü (kadife yapraklar), yuvarlaki yürek şekilli tabanlı, küt dişli kenarlı ve sivri uçludur; 7-9 sayıdaki damarları belirgindir. Çiçek durumu: Çiçekleri sarı renklidir ve yaprak koltuklarında tek tek veya seyrek olarak bulunur. Taç yapraklar yaklaşık 20 ila 40 mm çapında ve oldukça kısa çiçek saplıdır. Çanak yapraklar yumuşak tüylü, taç yapraklar ise belirgin oval şekilli olup yarıdan itibaren birbirleri ile kaynaşmışlardır. Brakteleri yoktur. Meyve: Meyveleri çoklu olup çanak yapraklardan daha uzun ve 2 uçludur.

Etiketli Ürünler