Hakiki Şahtere

FUMOF

Fumaria officinalis L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Fumariaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları saplı, çok dar ve uzundur (boyları genişliklerinin 10 katı kadar). Yapraklar bölünmüş ve tüysü bölmelidir (teleksi).

Olgun bitki

Bitki boyu: 10 ila 70 cm. Değişken morfolojili, mumsu görünümlü, nadiren tırmanıcı bir bitkidir. Gövde dik ya da yukarıya doğru büyüyen biçimde, dallanmış, yüysüz ve taban kısmı olukludur. Yapraklar: Alt yapraklar rozet şeklinde dizilmiştir; Mavimsi-yeşil renkli yapraklar merkezi segmentten üç bölüme sonrasında ise altılı tüysü bölmeye ayrılmışlar ve altlarında tek bir damar bulunur. Sonra oluşan yapraklar buğulu görünümlü, mavi-yeşil renkli, 1 ila 4 kez tüysü bölünmüş, bölümler dar ve şeritsi segmentlerden oluşmuş ve genişliği 3 mm civarındadır. Çiçek durumu: Mor ya da pembe çiçekler yaprak koltuklarında ya da gövde ucunda yer alan demetlerde bulunur. Çiçekler 2 çanak ve 4 taç yapraklı, uçları koyu renkli ve şekliller gaga gibidir. İki taç yapraksı çanak yaprak taç yapraklardan daha kısa ve daha dardır. Ancak saptan daha geniştir. Meyve: Düz, yassılaşmış, küre şekilli kapsülleri vardır. Uzunluklarından daha geniştirler. Meyve ucu 2 küçük çöküntülüdür. Kuruduğunda pürüzlü, kapalı ve tek tohumludur. Meyvenin sapı meyveden uzun, braktelerden de 2 kez uzundur.

Etiketli Ürünlerimiz