Güz Kanavcı Otu

ADOAN

Adonis annua L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Ranunculaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Uzamış kotiledon yaprakları (4 cm ye kadar) mızraksı, şeritsi, her iki ucu düz ve belirgin sapı olmayan biçimdedir.

Olgun bitki

Oldukça kısa bitkilerdir (10 cm civarında). Yapraklar: Soluk yeşil, çok bölümlü ve sivri uçlu segmentli yaprakları vardır. Çiçek durumu: Çiçekleri parlak kırmızı renkli, 5 adet az çok tüylü çanak yapraklı, nektar bezsiz çok sayıda taç yapraklı, siyahımsı-leylak renkli anterli bir yabancı ottur. Çiçek tablasında çiçekler olgunlaştığında tabla çok uzar ve içerisinde bir gaga ile sonlanan düz aken tipi meyveleri taşır.