Gökbaş

CENCY

Centaurea cyanus L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Asteraceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları elips şeklinden ovale kadar değişen şekillerde ve kenarları yuvarlak ve az çok saplıdır. Yapraklar mızraksı ve aşağı yukarı dişlidir.

Olgun bitki

Bitki boyu: 30 ila 80 cm. Bitki beyazımsı-yeşil renklidir. Dik olarak büyür, köşeli gövdeli, sık dallı, zayıf ve uzun dallıdır. Yapraklar: Alt yapraklar rozet halinde yerleşmiştir; az teleksi (tüysü) yapraklar saplı ve çok değişik şekillerdedir. Olgun bitki yaprakları belirgin terminal loblu olup çok sayıda yanal segmentlere ayrılmışlardır; gövde yaprakları sapsız, dar ve şeritsidir. Yaprak ayası etrafı siyah çukurcuklarla kaplıdır. Çiçek durumu; Mavi renkli tüpsü çiçekler (orta çiçek) kapitulalarda bulunurlar; pulsu gülcük (involukrum) üst üste binmiş braktelerden oluşmuştur. Brakteler kısa ve kenarları gümüş renkli kirpiklidir. Meyve: Sarımsı akenler kırmızımsı-kahverengi tüy demeti (pappus) ile sonlanmıştır.