Fare Kuyruğu

MYSMI

Myosurus minimus L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Ranunculaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Kotiledon ve ilk yapraklar şeritsi ve küçük bir buğdaygil bitkisininkine benzer şekildedir. Büyüme davranışı: Başlangıçta aşağı yukarı yatay olarak büyürler.

Olgun bitki

Küçük tüysüz bir bitkidir 10 ila 12 cm). Yapraklar: Yapraklar şeritsi (6 cm), düz kenarlı ve uçlarına doğru tabandan biraz daha geniştir. Üst yapraklar bitkinin tabanından başlar. Çiçeklenme: Yeşilimsi çiçekler yapraklar kadar uzun çiçek sapları üzerinde yer alır. Çiçeklenmenin ardından koni şeklindeki çanak yapraklar çok uzar. Meyve: Aken şeklindeki meyveler köşelidir.