Fare Kulağı Teresi

ARBTH

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., ex Sisymbrium thalianum

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Brassicaceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Küçük ve kısa kotiledon yaprakları vardır. Yapraklar elipsten ovale kadar değişen şekillerde ve düz kenarlıdır. Ancak büyüteç altında görülebilen ikili veya üçlü bölmeli yıldızsı tüyleri bulunur.

Olgun bitki

Bitki boyu: 10 ila 30 cm. Tüylü ve kıllı bir bitkidir. Az yapraklı tek yada çok dallı gövdeleri vardır. Yapraklar: Alt yapraklar rozet şeklinde dizilmiştir; yapraklar ters yumurta biçiminde ve dişli kenarlıdır. Gövde yaprakları az sayıda, sapsız, elips şeklinde, mızraksı ve dişli kenarlıdır. Başlangıçta tüysüz olan yaprak sapı sonrasında birkaç tüylüdür. Çiçek durumu: Küçük ve beyaz renkli çiçekler demetler halindedir. Meyve: İnce uzun, tüysüz ve dik meyveleri vardır.