Eğik Başlı Kangal

CRUNU

Carduus nutans L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Asteraceae
Harmfulness:
+

Genç bitki

Ters yumurta biçimli, yuvarlak uçlu ve hemen hemen sapsız kotiledon yaprakları vardır. Ortadamar ve belirgin olmayan beyaz ikincil damarlar vardır. Yapraklar oval, sivri uçla sonlanmış ve kenarları dikenli dişlidir.

Olgun bitki

Dik büyüme davranışı gösterirler. 30 cm ila 1 m büyüyebilir. Gövde çok yapraklı, kanatlı, dikenli ve kapitulanın altı bir süre yalındır. Yapraklar: Rozet yapraklar sapsız, düz kenarlı, oyuklu kenarlı (yılankavi), az teleksi, az çok üçköşeli bölümlüdür. Yaprak altı kaba tüylü ve beyazımsıdır. Gövdedeki yapraklar uzamış ve kaba tüylüdür. Çiçek durumu: Bitkinin çiçeklerinin tümü tüpsüdür. Büyük ve tek tek bulunan kapitulalar olgunlaştıkları vakit ağırlıkları nedeniyle eğilirler. Kapitulalar üç köşeli mızraksı braktelerle çevrilmiştir. Brakteler orta kısımda daha dardır ve uzun bir dikenle ve sivri uçla sonlanır . Çiçekler mor renklidir. Meyve: Akenler sarımsı renkte, kesik uçlu ve kısa beyaz pappusludur (tüylüdür).