Düğümlü Çit Otu

TOINO

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Apiaceae
Harmfulness:
++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları geniş ve ipliksi biçimdedir. İlk yapraklar saplı ve başlangıçta 3 bölüme ayrılmış ve herbirinin uçları çentiklidir.

Olgun bitki

Rozet şeklindeki bitki ince kabarık gövdeli ve yatık sık tüylüdür. Yapraklar: Yapraklar yaprak tabanına doğru 2 ya da 3 kez bölünerek yerleşmişlerdir, tam yaprak tabanında net bir yaprak sapı görülmez. Zarsı yaprak kını beyazımsı renkte ve kirpiksi tüylü değildir. Çiçek durumu: Yapraklar karşılıklı dizilmiş ve çiçekler beyaz renkli demetler halindedir. Meyve: Çevresi dikenli meyveler bir araya gelmiş ve yaprak koltuklarında küçük bir kuş yuvası gibi görünen demetleri oluşturmuştur.