Çoban Değneği

POLAV

Polygonum aviculare L.

Tek yıllık dikotiledonlu (geniş yapraklı)

Familya:

Polygonaceae
Harmfulness:
+++

Genç bitki

Kotiledon yaprakları şeritsi ve yuvarlak uçludur. Yapraklar mızraksı ve az çok dişlidir.

Olgun bitki

Bitki boyu: 10 ila 60 cm. Değişken görünümlü bir bitkidir. Çok sayıdaki ince ve zayıf gövde içerir, çoğunlukla yayılıcıdırlar; mumsu ve dallanmış görünümlüdürler. Yapraklar: Elips-mızraksı şekilde yaprakları vardır, yapraklar almaşık dizilimli, zarsı boğum kınlı ve alt tarafta puro gibi kıvrılmıştır. Yaprak sapı kısadır. Kotiledonlar ve koltuksal tomurcuklar erken gelişir. Çiçek durumu: Beyazımsı ya da pembe çiçekler sapsız, tek tek ya da yaprak koltuklarında 2 ila 4 lü gruplar halinde yer alır; 7 adet stamen ve 3 adet serbest boyuncuk bulunur. Meyve: Meyve üç açılı, kahverengi, mat, ince uzunlamasına çizgilidir. Olgunlaşma döneminde çanak yaprakları geçmez ve 2.5 mm uzunluğundadır.

Etiketli Ürünlerimiz